Kullanıcı Anlaşması ve Gizlilik Politikası

1. Terimlerin Tanımı​ ​ ​
1.1. İşbu Kullanıcı Anlaşmasında aşağıdaki terimler kullanılmaktadır:​
1.1.1. «web-industry.pro Sitesinin Yönetimi (ileride Site Yönetimi veya Operatör olarak anılacaktır)», OOO Web-Industry Pro (ООО «Веб-Индастри Про») şirketi adına hareket eden kişisel verilerin işlenmesini düzenleyen ve (veya) kişisel verileri işleyen, kişisel verilerin işlenmesinin hedeflerini, işlenecek olan kişisel verilerin içeriğini ve kişisel veriler üzerinde gerçekleştirilen tüm eylemleri (işlemleri) belirleyen yetkili personeldir.​
1.1.2. «Kişisel Veri», doğrudan veya dolaylı belirtilmiş veya belirtilen gerçek kişiye (kişisel verilerin öznesine) ait herhangi bir bilgi.​
1.1.3. «Kişisel Verilerin İşlenmesi», kişisel verilerin toplanması, kaydedilmesi, sistemleştirilmesi, birikmesi, saklanması, düzeltilmesi (güncellenmesi, değiştirilmesi), ayıklanması, kullanılması, aktarılması (yayınlanması, sağlanması, erişilmesi), kişisizleştirilmesi, bloke edilmesi, silinmesi, giderilmesi dahil olmak üzere otomasyon araçları yardımıyla veya bu tür araçları kullanmadan gerçekleştirilen herhangi eylem (işlem) veya eylem (işlem) paketidir.​
1.1.4. «Kişisel Verilerinin Gizliliği», Operatör veya kişisel verilere erişimi olan diğer şahıs tarafından uyulması zorunlu kişisel verilerin öznesinin onayını almadan veya diğer yasal sebep olmadan kişisel verilerin yayınlanmasına izin vermeme zorunluğudur.​
1.1.5. «web-industry.pro Kullanıcısı (ileride ‑ Kullanıcı olarak anılacaktır)», İnternet ağı üzerinden Siteye erişimi olan ve Siteyi kullanan kişidir.​
1.1.6. «Çerezler», web sunucusu tarafından gönderilmiş olup kullanıcının bilgisayarında saklanan ve ilgili web sitesi açılmaya çalışıldığında web istemcisi veya web tarayıcısı tarafından web sunucusuna HTTP isteğinde gönderilen veri fragmanıdır.​
1.1.7. «IP Adresi», düğümün IP protokolü üzerinde kurulan bilgisayar ağındaki eşsiz adresidir.​

2. Genel Hükümler.​
2.1. İşbu Anlaşmanın konusu, web-industry.pro Kullanıcısına ait kişisel verilerin gizliliğinin korunmasıdır.​
2.2. Kullanıcı web-industry.pro web sitesini kullanmakla işbu Kullanıcı Anlaşmasını ve Kullanıcının kişisel verilerin işlenmesine dair koşulları kabul etmiş sayılır.​
2.3. Kullanıcının Kullanıcı Anlaşmasının ve Gizlilik Politikasının koşullarını kabul etmemesi halinde site kullanımından vazgeçmesi gerekmektedir.​
2.4. İşbu Politika sadece web-industry.pro ve onun alt alanları için geçerlidir. OOO Web-Industry Pro, Kullanıcının OOO Web-Industry Pro’un sitelerinde bulunan bağlantıları kullanarak girebildiği üçüncü şahısların sitelerinde verilerin işlenmesini kontrol etmemekte ve bu işlenmeye yönelik bir sorumluluk taşımamaktadır.​
2.5. Site Yönetimi Site Kullanıcının sağladığı kişisel verilerinin doğruluğu kontrol etmemektedir.​

3. Kullanıcı Yükümlülükleri.​
Kullanıcı, sağladığı bilgilerin doğru ve gerçek olduğunu, bu bilgileri verirken Rusya Federasyonu’nun yürürlükteki mevzuatını, üçüncü kişilerin yasak hak ve menfaatlerini ihlal etmediğini, sağlanan bilgilerin kendisine ait olduğunu garanti eder.​

4. Gizlilik Politikası.​
4.1. Kişisel Verilerin İçeriği.​
OOO Web-Industry Pro aşağıda belirtilen kişisel verileri toplamaktadır: isim, telefon, e-posta adresi ve IP, kullanıcının bulunduğu bölgesi, elektronik cihaz ve tarayıcının özellikleri dahil olmak üzere diğer genel erişime açık veriler.​
4.2. Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hedefleri.​
OOO Web-Industry Pro, bilgilerin toplanması ve saklanması dahil olmak üzere sadece işbu Anlaşmada belirtilen hedeflere ulaşılması için gerekli olan kişisel bilgilerin işlenmesini gerçekleştirmektedir. OOO Web-Industry Pro elde ettiği kişisel verileri aşağıdaki hedeflerle kullanma hakkını saklı tutar:​
- kişisizleştirilmiş verilere dayanarak pazarlamasal, istatistiksel ve diğer araştırmaların yapılması;​
- kullanıcı desteği, ürün ve/veya hizmet seçimi konusunda danışmanlık, istek ve taleplerin işlenmesi dahil olmak üzere kullanıcı ile iletişim;​
- anket ve soru-cevap işlevleri dahil olmak üzere kullanıcıya web sitesinin servislerine erişimin sağlanması;​
- web sitesinin işlevlerinin geliştirilmesi için ziyaretçi kitlesinin analizi.​
4.3. Kişisel Verilerinin Korunması.​
OOO Web-Industry Pro kişisel bilgileri saklayarak bu verileri izinsiz kullanım ve erişimden korumaktadır.​
4.4. Kişisel Verilerinin Değiştirilmesi​
Kişisel verilerin eksik, eski, yanlış olması, izinsiz olarak elde edilmesi veya belirtilen işleme hedefine ulaşılması için gerekli olmaması durumunda, Kullanıcı kendisine ait kişisel verilerin değiştirilmesini veya silinmesini talep etme hakkına sahiptir.​
4.5. Kişisel Verilerinin Saklanması.​
OOO Web-Industry Pro, kişisel verilerinizi veri toplamasının hedeflerine ulaşılması için gerekli olan ve yürürlükteki mevzuatta belirtilen süreden fazla saklamamaktadır.​
4.6. Genel Erişime Açık Verilerin Toplanması.​
OOO Web-Industry Pro, çerez dosyaları, erişim günlüğü ve web sayaçlarını kullanarak kullanıcının genel erişime açık verilerini (IP adresi, cihaz özellikleri gibi) toplayabilmektedir. Kullanıcının bu koşulları kabul etmemesi durumunda derhal siteden çıkması gerekmektedir.​
OOO Web-Industry Pro, trafiğin izlenmesi, istatistiksel araştırmalar, reklam ve sitede yapılan diğer işlemlerin gerçekleştirilmesi için üçüncü tarafların hizmetlerini kullanabilmektedir. Bu üçüncü taraflar, OOO Web-Industry Pro’un izni alıp sitelerin ziyaretçisine ilişkin anonim kümelenmiş istatistiği derlemek üzere çerez dosyaları, erişim günlükleri, web sayaçlarını ve diğer izleme teknolojilerini kullanabilirler.​
4.7. Kişisel Verilerinin Üçüncü Kişilere İletilmesi.​
OOO Web-Industry Pro, kullanıcının izni almadan kişisel verilerini pazarlamasal amaçlarla kullanılması için üçüncü taraflara iletmemeye taahhüt etmektedir.​
Site Yönetimi, işbu Anlaşmada belirtilen hedeflere ulaşmak üzere kişisel verileri yetkili acentelere veya taşeronlara iletebilmektedir.​
Kullanıcı, Site Yönetiminin kurye servisleri, posta kurumları, elektrik iletişim operatörler dahil olmak üzere üçüncü kişilere münhasıran belirtilen amaçlarla kişisel verilerini iletmeye hakkına sahip olduğunu kabul eder.​
Kullanıcının kişisel verileri Rusya Federasyonu’nun yetkili resmi kurumlarına sadece Rusya Federasyonu’nun mevzuatında belirtilen nedenlerle ve usule göre iletilebilmektedir.​

5. Anlaşma.​
İşbu Anlaşmanın geçerli versiyonuna tr.web-industry.pro/policy/ adresinden erişebilirsiniz. OOO Web-Industry Pro tek taraflı olarak herhangi bir zamanda işbu Anlaşmanın koşullarını değiştirme hakkını saklı tutar. Kullanıcının yapılan değişiklikleri kabul etmemesi halinde siteye girmekten vazgeçmesi, sitenin veri ve servislerini kullanmayı durdurması ve kendisine ait kişisel verilerin silinmesine dair talep göndermesi gerekmektedir.​

6. Şirket Bilgileri.​
OOO Web-Industry Pro bilgileri:​
Temel Devlet Kayıt Numarası (ОГРН): 1207800142329​
Kişisel Vergi Numarası (ИНН): 7842186038​
Adres: 191124, Sankt-Peterburg, Novgorodskaya sok., No: 23, Bazel İş Merkezi, daire 314.​
İletişim e-posta adresi: hello@web-industry.pro